Katalog firm Polskich

Wyszukaj firmę:

Ogrodnictwo Dąbrowa Górnicza - szkolka-bieniek.pl

 • Dodano: 04 03 2016r.
 • Kliknięć w adres www: 4
 • Wyświetleń tej strony: 4344
 • Łączny CTR: 0.09%

Za­pra­sza­my do odwiedzin naszej Szkółki Roślin Ozdobnych. Pro­wa­dzi­my bez­po­śred­nią sprzedaż oraz świad­czy­my kom­plek­so­wą obsługę Klienta, do­ra­dza­jąc najlepsze roz­wią­za­nia na potrzeby domowych ogródków, dużych ogrodów, jak i miejskich skwerów. Do każdego zlecenia pod­cho­dzi­my w sposób in­dy­wi­du­al­ny, przy­go­to­wu­jąc odrębną ofertę, uwzględ­nia­ją­cą potrzeby kon­kret­ne­go Klienta. Każdy, kto nas odwiedzi może liczyć na pro­fe­sjo­nal­ne doradztwo oraz fachową obsługę. Pod­po­wie­my jak dbać o konkretne gatunki roślin oraz jak je chronić przed szkod­ni­ka­mi. Nasza Szkółka Roślin Ozdobnych, to miejsce wyjątkowe, w którym znaj­dzie­cie Państwo róż­no­rod­ne gatunki drzew i krzewów. Za­pra­sza­my do kontaktu w celu uzyskania in­dy­wi­du­al­nie przy­go­to­wa­nej oferty z atrak­cyj­ny­mi cenami.

Więcej informacji:

 • Słowa kluczowe: Ogrodnictwo Dąbrowa Górnicza
 • Kategorie:
 • PageRank: www

Dodaj na swoją stronę link:

Ogrodnictwo Dąbrowa Górnicza - szkolka-bieniek.pl
Ogrodnictwo Dąbrowa Górnicza - szkolka-bieniek.pl
 • Ocena:

  Ocena: 2.5/10 (68 głosów)

 • Województwo: Dolnośląskie
 • Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
 • Adres: Ul. So­­sno­­wie­c­ka 15a
 • Kod pocztowy: 42-530
 • Telefon: 32 268 89 26
 • NIP: 322688926

Dodaj swój komentarz »